Bilişsel ve Davranışçı Terapi

Bilişsel ve Davranışçı Terapi

Bilişsel ve Davranışçı Terapi

Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT) yaygın kullanılan terapi yöntemlerinden biridir. Bu terapi yöntemi adını Latince kökenli ‘cognoscere’ yani ‘tanımak’ sözcüğünden alır. Bir diğer yaygın kullanılan kısaltılmış adı CBT’dir. CBT kısaltması İngilizce karşılığı olan ‘Cognitive Behavioural Therapy’ sözcüklerinin baş harflerinden oluşur. Bilişsel Davranışçı Terapi’nin amacı, kişinin davranış sürecini analiz edip tanımasını sağlayarak farklı durumlara karşı gelişen düşüncelerini ve tepkilerini kendisine daha yararlı hale getirmesini sağlamaktır. Yaşadığımız duygu durum bozukluklarının ardında sıklıkla sorunlara neden olan durumlar değil, bu durumlara verdiğimiz gereksiz değer yatar.


Bilişsel Davranışçı Terapi sayesinde kişi, faydasız ve ruh sağlığını kötü etkileyen, olumsuz düşünce - davranış şekillerinden uzaklaşır. Terapi süreci sonunda kişi, öğrendiği sağlıklı düşünce ve davranış şeklini bir alışkanlık haline getirir ve kendisini daha iyi hisseder. Gerektiğinde, tedavi süreci tamamlanmış olsa da kişi karşılaştığı yeni sorunlarla baş etmek için kendi kendine ödevler belirleyerek sorunlarının üzerine gidebilir. Bu sayede kalıcı bir iyilik hali elde edilebilir. Bu Bilişsel Davranışçı Terapi yönteminde destek arayan kişinin olumsuz düşünce ve davranışlarının altındaki neden aranmaz. Yaşadığı şeylere karşı yaklaşım şekli düzeltilerek kişinin daha huzurlu bir hayata kavuşması sağlanmaya çalışılır. Böylece kişi öğrendiği bu yöntemi hayatının geneline yayarak kullanabilir.


Bilişsel Davranışçı Terapi sayesinde düşüncelerinizin, ruh haliniz ve davranışlarınız üzerindeki etkilerini görebileceksiniz. Böylece yaşamınızın ve ruh sağlığınızın kontrolünü geçmiş dönemlerinize göre daha fazla kendi elinize alabileceksiniz. Bunun yanı sıra edindiğiniz becerileri bir davranış şekline dönüştürebileceğiniz için gelecekteki sorunlarınızda da kontrolü kaybetmeme yetisine kavuşabileceksiniz.